Persson Seminar 2022

Forsyningskjeder og økonomistyring - hva måler vi, hvorfor og hvordan.
06. april kl 12:00

Seminaret er en møteplass mellom akademikere og praktikere over et tidsaktuelt tema innenfor Supply Chain Management.

Om arrangementet

Vi står i en tid med store endringer, med nye krav til bærekraft, åpenhet, risiko og digital utvikling. Endrede risikobilder gjør at regnestykket for offshoring stilles i et nytt lys. Digital utvikling gir så mange muligheter at mengden data gjør at informasjonen blir krevende å få frem. Forsyningskjedenes perspektiv utvides til å inkludere ambisiøse mål innenfor bærekraft.

 

Når landskapet så til de grader er i endring, hvilke styringsparametere skal da legges til grunn? På årets Persson Seminar vil vi se på forsyningskjeder og økonomistyring i en ny tid.

Foredragsholdere

Kim Sundtoft Hald
Copenhagen Business School

Kim Sundtoft Hald is a Professor with special responsibilities in performance management within operations, business to business relationships and supply chains at the Copenhagen Business School (CBS). In his research Kim focus on the assessment and management of performance in production and supply chains, and more specifically on performance measurement in supply chains and business relationships, digitalization of processes for performance outcomes and assessment/evaluation and management of sustainability and circular economy within the supply chain.

Pål Jullumstrø
Pål Jullumstrø
Lantmännen Unibake

Pål Jullumstrø har vært Operations Director hos Lantmännen Unibake Norway siden 2020, en av Norges største leverandører av bakervarer av typen bake-off (frosne bakervarer). Pål kom fra stillingen som Operations Director Scandinavia i Gate Gourmet, hvor han hadde overordnet driftsansvar for regionen, samt ansvaret for tett samarbeid og koordinering med de operative støttefunksjonene Operational Excellence (OPEX), Compliance og Operations Planning and Controlling (OP&C). Pål har over 15 års erfaring med transport, distribusjon og drift, og har sin utdanning fra Forsvaret og Høgskolen i Innlandet.

Arve Gøperød
Lean Logistikk
Arve Gøperød er for tiden daglig leder for Prime Cargo. Han er partner i konsulentselskapet LEAN Logistikk, men er for tiden i rollen som management-for-hire. Arve har solid logistikkbakgrunn fra flere bransjer, og har hatt ledende stillinger i bl.a. Optimera, Ringnes og Marked Gruppen. Han har opparbeidet seg solid kompetanse til å gjennomføre snuoperasjoner for selskaper med problemer, med bakgrunn i optimalisering av vareflyt gjennom hele forsyningskjeden. Arve har utdannelse fra forsvaret og BI.

Siv Aunaas
Ekornes AS
Siv Aunaas er Group Supply Chain Manager hos Ekornes AS. Hun har hele sin karriere jobbet innen møbelindustrien, først hos Hjellegjerde Møbler og siden hos Ekornes fra 1998. I Ekornes har hun bred tverrfaglig erfaring, innen skipning, prosjektarbeid, IT applikasjon, samt tre års internasjonal erfaring som Logistics Manager ved Ekornes’ fabrikk i Morganton, North Carolina i USA. Hun gikk inn i stillingen som Group Supply Chain Manager i 2019. Hun er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har en bachelorgrad i Supply Chain Management.
Sverre Rosmo
Blue Ridge Solutions

Sverre Rosmo  har en lang karriere bak seg innen programvareløsninger for Supply Chain Planning/Optimering. Han har designet og implementert slike løsninger for et stort antall selskaper i inn og utland. 

 

Sverre er i dag General Manager Nordics i selskapet Blue Ridge Solutions hvor han i løpet av de siste 13 årene har jobbet med optimering av innkjøp, vareforsyning og produksjonsplanlegging i en rekke forskjellige bransjer. Sverre er utdannet fra Handelshøyskolen BI, og har lang fartstid bak seg i LOGMA, hvor han har vært styreleder siden 2018.

Bente M. Flygansvær
Handelshøyskolen BI

Bente M. Flygansvær er førsteamanuensis i supply chain management ved Department of Accounting and Operations Management på Handelshøyskolen BI, og academic coordinator for masterstudiet i ‘Supply Chain and Operations Management’.

 

Hennes undervisning og forskning og er innen sirkulær økonomi, distribusjon og SCM. Hun har logistikkerfaring fra privat og offentlig sektor, og tok doktorgrad i 2006 ved Norges Handelshøyskole. Bente har vært styremedlem i LOGMA siden 2011, og hatt koordineringsansvaret for Persson Seminar siden oppstarten i 2013.

Praktisk info

Tid: Onsdag 6. april 2022 kl. 12.00 - 15.45
Sted: Seminaret blir streamet på Zoom
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 5. april 2022 kl. 23.59

Program

12:00

Velkommen og introduksjon til seminaret

Bente Flygansvær, Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

12:05 -12:45

The complexity of measuring and managing performance in the supply chain.

Professor Kim S. Hald, Copenhagen Business School

12:45 -13:15

Teknologi, Produksjon og Konkurransekraft

Pål Jullumstrø, Operations Director, Lantmännen Unibake Norway

13:15 – 13:45

Styring av forsyningskjeder: Hva måler vi, hvorfor og hvordan? 

Sverre Rosmo, General Manager Nordics, BlueRidge & styreleder i LOGMA

13:45 – 14:00

Pause

14:00 – 14:30

Hvordan skaper vi lønnsomhet i norsk produksjon?

Siv Aunaas, Group Supply Chain Manager, Ekornes AS

14:30 – 15:00

Styringsparametere fra nesten konkurs til suksess,

Arve Gøperød, daglig leder, PrimeCargo

15:00 – 15:30

Oppsummering og avslutning

Persson Seminar 10 års jubileum – refleksjoner.

Bente Flygansvær

Jeg setter utrolig pris på at det finnes en arena hvor jeg kan få en dypere innsikt i denne spennende bransjen, og at foredragsholderene leverte så presist og relevant i forhold til problemstillinger jeg møter i min hverdag.
Espen Marthinsen
Supply Chain Director, Elkjøp Nordic